Urologie

Urologie je obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou onemocnění vývodných cest močových a mužského pohlavního ústrojí. Vývodnými cestami močovými se myslí cesty, ve kterých je již vytvořena definitivní moč, tedy pánvička ledvinná, močovody, močový měchýř a močová trubice. Z mužského pohlavního ústrojí stojí v dnešní době v popředí především prostata.

Vzhledem k tomu, že urologie patří mezi obory kombinované, tedy v sobě zahrnuje jak složku interní, tak chirurgickou, má na starosti kromě chirurgie vývodných močových cest a mužského pohlavního ústrojí též operace ledvin.

Urologická onemocnění

Mezi nejčastější onemocnění, která jsou léčena na urologii patří močové kameny a s nimi spojené ledvinné koliky, onemocnění prostaty (benigní hyperplazie, nádory, záněty), infekce močových cest, onemocnění varlat, inkontinence (především mužská, ženská je spíše záležitostí gynekologie) a traumata močových cest.

Dětská urologie se kromě výše zmíněného soustředí též na vývojové vady močových cest a syndromy ovlivňující vyzrávání močových cest a diferenciaci pohlaví. Dále na dětské mužské pacienty s poruchou sestupu varlat.

V poslední době je v centru pozornosti také onemocnění zvané vesikouretrální reflux (jeho diagnostika a terapie - toto onemocnění může poškozovat ledviny a je jednou z příčin opakovaných zánětů ledvin, nejvíce v dětském věku).

Příbuzné obory

Urologie spolupracuje především s nefrologií (díky návaznosti močových cest na ledviny), gynekologií, onkologií a klinickou genetikou.

Urologická vyšetření

Vyšetření prováděná na urologii zahrnují jednak zobrazovací metody a dále mnohá funkční vyšetření, zaměřující se na průtok močovými cestami. Dále jsou zde prováděna vyšetření kvality a kvantity moči. V případě některých onemocnění je nutná též biopsie (nejvíce prostaty).