Stomatologie

Nemoci které léči Stomatologie

Stomatologie je obor, zabývající se prevencí, diagnostikou a léčbou onemocnění a vad zubů a součástí ústní dutiny a obličeje se zuby souvisejícími (dásně, fixační aparát zubní, horní a dolní čelist).

Vzhledem k tomu, že zuby a jejich ošetřování mají svá mnohá specifika, bylo zubní lékařství vyčleněno v medicíně jako samostatný studijní obor.

Podobory stomatologie

Stomatologie se skládá z několika částí.

Jednak je to tzv. záchovná stomatologie, což je nejhojněji využívané odvětví, které se zaměřuje na konzervativní terapii onemocnění (především prevence a léčba zubního kazu) a traumat zubů.

Dále do stomatologie patří parodontologie, která se specializuje na onemocnění dásní a fixačního zubního aparátu. Doménou tohoto oboru je předcházení vzniku a případná léčba parodontózy, jakožto velice častého onemocnění, především ve vyšším věku.

Dalšími obory jsou zubní protetika, která má na starosti náhradu nefunkčních a ztracených zubů a jí velice blízko je implantologie, která se specializuje na zubní implantáty.

Ortodoncie je obor, zabývající se diagnostikou a léčbou vývojových poruch zubů (nadpočetné nebo chybějící zuby, zuby chybně postavené, retinované, chybně postavené čelisti. V léčbě pak spolupracuje se stomatochirurgií, která tyto defekty často napravuje.

Příbuzné obory

Stomatologie spolupracuje jednak s ORL, která má na starosti zbytek dutiny ústní, nosu, vedlejších nosních dutin (problematika stomatologie a ORL se v této oblasti často prolíná) a s maxilofaciální chirurgií jakožto oborem, který má na starosti chirurgii v oblasti obličeje.

Poslední z oborů, pečujících o chrup je zubní hygiena. Specialisté v tomto oboru se starají především o prevenci zubních onemocnění a o vzhled našich vlastních zubů.

Nedílnou součástí stomatologického vyšetření je kromě klasické inspekce dutiny ústní a jednotlivých zubů především RTG vyšetření, které odhalí většinu pro oči skrytých příčin obtíží. Nezastupitelnou úlohu má pro zubaře ve všech stomatologických odvětvích.