Všeobecné lékařství - Praktický lékař

Praktické lékařství patří do tzv. první linie v kontaktu s pacientem. Bylo vyčleněno jako samostatný obor z původně interního lékařství, neboť má svá specifika, především ohledně spektra diagnostikovaných a léčených chorob a kontaktu s pacienty.

Tento obor je ambulantní, pacient tedy k praktickému lékaři chodí většinou s problémy, které lze řešit bez nutnosti hospitalizace. Pokud je hospitalizace v nemocnici nutná, rozhoduje o ní právě většinou praktický lékař.

Praktického lékaře navštěvujeme víceméně kvůli veškerým zdravotním potížím které máme. Většinou jsou praktici na základě svých znalostí, různých vyšetření a konzultací se specialisty z jednotlivých lékařských oborů schopni naše problémy, resp. onemocnění vyléčit sami. Pokud k tomu nemají prostředky nebo náš stav vyžaduje hospitalizaci, posílají nás za specialisty v oborech, které se specializují na naše problémy.

Praktický lékař je schopen léčit většinu běžných (infekčních, metabolických, zažívacích etc.) onemocnění a často to bývá právě on, kdo první diagnostikuje a upozorní na závažnější problém našeho zdravotního stavu.

Diagnostika a prevence

Vyšetření u praktického lékaře závisí na vybavenosti ordinace. Mezi základní, všemi prováděná patří odběry krve, vyšetření moči, měření krevního tlaku, při infekčních nemocech výtěry podle lokalizace zánětu.

Ze speciálních vyšetření patří dnes k běžným EKG a v poslední době již mnoho praktických lékařů disponuje vlastním ultrazvukem.

Zvláštní kapitolou je očkování, jak pravidelné tak mimořádné, očkování na vlastní žádost, které mají na starosti většinou (kromě povinného očkování novorozeňat v porodnici a speciálních očkování, především z důvodu cestování do tropických aj. zemí) též právě praktici.