Interna - Pneumologie

Vyšetření které provádí Interna - Pneumologie

Pneumologie je podobor vnitřního lékařství, specializovaný na diagnostiku, léčbu a prevenci onemocnění a poruch dýchacího ústrojí, především pak dolních dýchacích cest (tj. průdušnice, průdušek a plic), dále na onemocnění pohrudnice a mediastina (mezihrudí).

Pneumonologická onemocnění

Na pneumologii jsou nejčastěji léčeni lidé, kteří trpí akutním nebo chronickým onemocněním plic a průdušek.

akutních onemocnění pod pneumologii spadají především těžce probíhající infekční onemocnění dýchacího systému, provázené dušností, krvácením z dýchacích cest a dalších komplikací. Jedná se hlavně o záněty průdušek a zápal plic (v těchto případech lékaři často spolupracují s infekčním lékařstvím).

Z chronicky probíhajících infekcí má pneumologie výsadní postavení v léčbě tuberkulózy.

Neinfekční onemocnění, kterými se obor zabývá a léčí je, jsou nejčastěji asthma bronchiale (ve spolupráci s imunologií a alergologií), chronická obstrukční plicní choroba (CHOPN), intersticiální plicní procesy, dále plicní tromboembolie a ve spolupráci s onkologií nádory plic, které patří k nejčastějším nádorovým onemocněním vůbec.

Dále se na pneumologii léčí některá vrozená onemocnění, především cystická fibróza. Zde pneumologové významně spolupracují s fyzioterapeuty a s lékaři z oblasti infekčního lékařství.

Ve spolupráci s dalšími obory (ORL, kardiologie, neurologie) jsou na pneumologii léčeni i lidé, trpící syndromem spánkové apnoe.

Pneumonologická vyšetření

Nejčastější vyšetření, se kterými se na pneumologii může člověk setkat, jsou to kromě základních vyšetření, prováděných běžně i v jiných oborech (krevní obraz, biochemický rozbor krve, zobrazovací vyčetření - RTG, CT, angiografie), vyšetření speciální, zaměřená na dýchací systém.

Patří sem spirometrie, endoskopická vyšetření dýchacích cest, alergologická vyšetření, v některých případech biopsie plic (intersticiální plicní procesy aj.)