Pediatrie

Pediatrie je obor lékařství, specializující se na onemocnění a léčbu dětí a dorostu. Jedná se vlastně o interní lékařství pro děti. A stejně tak jako interna má tedy i pediatrie mnoho různých podoborů, ve kterých se soustřeďují specialisté na jednotlivé orgánové systémy.

V podstatě každý lékařský obor, který existuje pro dospělé pacienty, existuje, až na pár výjimek i pro děti.

Pediatrie byla z interního lékařství vyčleněna z toho důvodu, že dětský organismus a jeho nemoci mají svá specifika, o kterých je při léčbě nutno vědět a počítat s nimi (dítě není malý dospělý). Dále pak z toho důvodu, že v dětském věku se vyskytují některá onemocnění, která jsou charakteristická pouze nebo téměř výhradně pro tento věk.

Nejen obory interní, ale též chirurgické jsou vyhrazeny pouze pro dětskou populaci. Především se jedná o dětskou kardiochirurgii, ve které působí specialisté na vývojové vady srdce a tyto vady jsou schopni úspěšně řešit (operovat) i na tak malém organismu, jakým je novorozenec.

Ba co více, v dnešní době jsou dětští kardiologové schopni úspěšně operovat i ještě nenarozené dítě.

Neonatologie patří k oboru pediatrie a stará se o novorozené děti, ať už zdravé, tak nemocné. Zajišťuje poporodní péči o novorozence, zabezpečuje screeningové programy (testování dětí na nejčastější a závažná dětská vrozená onemocnění).

Pediatrie jako obor úzce spolupracuje s gynekologií a porodnictvím, aby byla zajištěna co nejlepší péče o potomstvo a případné poruchy ještě nenarozeného dítěte byly řešeny zavčas tak, aby se dítě mohlo narodit a žít.

Díky této úzké spolupráci patří Česká republika z celosvětového hlediska k zemím s nejnižší novorozeneckou a kojeneckou úmrtností.

dětských nemocech najdete informace na eMimino.cz