Ortopedie

Ortopedie je lékařský obor, zabývající se opěrným a pohybovým aparátem člověka.
Má za úkol prevenci, diagnostiku a léčbu poruch a nemocí pohybového aparátu jak vrozených, tak získaných.

Pohybovým aparátem se myslí především kosti, klouby, svaly a šlachy.

Tento obor je oborem chirurgickým.

Speciální součástí ortopedie je traumatologie, která léčí akutně vzniklé a často zdraví a život ohrožující úrazy.

Ortopedické nemoci

Mezi nejčastěji léčená onemocnění a poruchy na ortopedii patří poranění pohybového a opěrného ústrojí, sportovní poranění, degenerativní onemocnění (arthrózy, artritidy), infekce kostí, kloubů a svalů, nádory pohybového ústrojí, a vrozené a dědičné vývojové vady (nejčastěji skoliózy, vrozené dysplazie kyčelního kloubu, dále různé deformity skeletu, často v souvislosti s neurologickými onemocněními).

Společně s neurologií a revmatologií má ortopedie na starosti léčbu chronických bolestivých onemocnění v oblasti pohybového aparátu.

Tato onemocnění jsou na ortopedii léčena především operačně, jednak korekcemi nesprávného postavení jednotlivých složek skeletu, jednak v případě nutnosti náhradami (nejvíce kloubů (především kyčelních a kolenních, v dnešní době je však možno nahradit téměř každý kloub).

Mnohá onemocnění pohybového aparátu nevycházejí přímo z něj, ale jsou důsledkem onemocnění jiných. v těchto případech ortopedie spolupracuje s dalšími lékařskými obory, jedná se především o revmatologii a neurologii. V začátku potíží s pohybovým aparátem vám pomůže lékař online.

Rehabilitace

Vzhledem k tomu, že mnohá ortopedická onemocnění vyžadují po jejich operační úpravě následný rehabilitační režim, spolupracuje v těchto případech s fyzioterapií, protetikou a tělovýchovným lékařstvím.