ORL (ušní - nosní - krční)

Vyšetření které provádí ORL (ušní - nosní - krční)

ORL, tedy otorhinolaryngologie je lékařský obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou onemocnění, vad a poruch dutiny ústní, krku (hltanu a hrtanu), nosu a vedlejších nosních dutin, uší a zvukovodů a ve spolupráci s neurologií sluchem a rovnovážným ústrojím.

Jedná se o obor kombinovaný, který v sobě zahrnuje jednak složku interní, kdy jsou pacienti léčeni konzervativními postupy (léky) a také složku chirurgickou.

Onemocnění léčená ORL

Mezi onemocnění, nejčastěji na ORL léčená patří záněty v oblasti dutiny ústní, krku a nosu, záněty mandlí, vedlejších obličejových dutin a záněty středouší.

Méně častá, ale leckdy závažná onemocnění, která jsou zde léčena patří poruchy sluchu, komplikace zánětů (např. abscesy v oblastech výše zmíněných lokalizací), u dětí pak epiglotitida a akutní laryngotracheitida.

Ke specializaci ORL patří také léčba onemocnění hlasivkového aparátu jakožto součásti hrtanu.

Chirurgická léčba

Z chirurgických zákroků, které jsou prováděny na ORL dominují operace krku, především pak štítné žlázy a příštítných tělísek. K běžněji prováděným zákrokům patří punkce vedlejších nosních dutin. Při nutnosti zajistit dýchací cesty pacienta je specialisty ORL prováděna intubace, případně tracheostomie.

Ve spolupráci s dalšími chirurgickými obory se ORL účastní na operacích dalších struktur uložených v krku, operacích obličeje, ale také například na operacích hypofýzy (podvěsek mozkový), jelikož přístup k ní je nejčastěji veden přes dutinu nosní.

Dětská ORL chirurgie má na starosti spolu s plastickými chirurgy a maxilofaciální chirurgií korekce vývojových vad obličeje (např. rozštěpové vady).

Vyšetření ORL

K nejčastějším vyšetřením zde prováděným patří otoskopie, rhinoskopie, inspekce dutiny ústní a laryngoskopie. Při zánětech dutin je pravidelným vyšetřením diafanoskopie (prosvěcování vedlejších nosních dutin).

K dalším vyšetřením patří zobrazovací metody, z nich pak nejvíce RTG, CT, USG a v některých případech MRI. Samozřejmě i v tomto oboru je někdy nutno sáhnout k biopsii (odběr vzorku tkáně).

Vyšetření na ORL bývají většinou pro pacienta nepříjemná, ale v rukou odborníka nejsou ničím, čeho by bylo nutno se obávat.