Onkologie

Onkologie je obor, zabývající se prevencí, diagnostikou a léčbou nádorových onemocnění. Na tomto pracovišti jsou léčeni lidé, trpící především zhoubnými (maligními) nádory, které ohrožují zdraví a život nemocného. Dále pod tento obor spadají i onkologická onemocnění krvetvorné soustavy, tedy leukémie.

Nejčastější rakoviny a jejich prevence

V současné době patří mezi nejčastější nádorová onemocnění v ČR karcinom plic, kolorektální karcinom (v jeho incidenci - počtu nových onemocnění za rok má ČR první místo na světě), karcinom prsu, prostaty a slinivky břišní. Problémem jsou u nás též nádory děložního čípku.

Díky včasnému záchytu (pravidelné prohlídky, očkování proti HPV viru) tyto choroby většinou nedospějí do fáze zhoubného bujení.

Onkologická léčba

Vzhledem k tomu, že v podstatě každý orgán má potenciál k tomu vyvinout nádorové bujení, spolupracuje onkologie se všemi dalšími lékařskými obory. Při této spolupráci má na starosti kauzální léčbu (léčbu zaměřenou na odstranění příčiny) těchto onemocnění, která se řídí přesnou diagnostikou (odhalení typu, struktury a maligního potenciálu nádoru) a dále přesně cílenou léčbou na ten který nádor (různé typy nádorů jsou likvidovány různými druhy léků, každý nádor je jinak citlivý k určitým typům léčby a léčiv).

Výrazná je spolupráce onkologiepatologií, která má za úkol histologicky ověřit a potvrdit typ nádoru a dále s chirurgií. Chirurgie v tomto případě, pokud lze, odstraňuje samotnou masu nádoru nebo její převážnou část a zvyšuje tím úspěšnost a snižuje náročnost následné onkologické léčby.

Vyšetření prováděná na onkologii zahrnují nejčastěji zobrazovací metody (RTG, CT, MRI, USG, angiografie a mnoho dalších), v případě leukémií punkci kostní dřeně, dále pak** biopsie tkání** a nádorů (pokud nehrozí riziko zhoršení onemocnění po tomto procesu).

Onkologická léčba potom zahrnuje jednak již výše zmíněnou chirurgickou terapii a na ní většinou navazuje buď chemoterapie nebo radioterapie, biologické léčba, případně jejich kombinace.

K onkologické léčbě patří též terapie podpůrná, zaměřující se jednak na léčbu komplikací nádorového onemocnění a též na léčbu vedlejších účinků protinádorové léčby.