Oftalmologie (oční)

Oftalmologie je lékařský obor, specializující se na prevenci, diagnostiku a léčbu poruch, vývojových vad a onemocnění očí a jejich jednotlivých součástí a zraku.

Jedná se o velice úzce specializovaný obor, především vzhledem k tomu, že oko je velmi komplikovaný aparát. Obor je kombinovaný, zahrnuje v sobě tedy složku konzervativní léčby a léčbu chirurgickou.

Oko se skládá z několika částí a každá tato část má svá specifika. Při onemocnění očí mohou být postiženy buď pouze jednotlivé části, nebo oko jako celek.

Oční choroby

Mezi nejčastější onemocnění, respektive vady, léčené na očním patří refrakterní vady oka (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus atd.). Dále sem patří glaukom (zelený zákal) a katarakta (šedý zákal) a úrazy oka. Mezi méně častá, ale závažná onemocnění patří záněty jednotlivých součástí oka a jeho okolí (pokud se jedná o hnisavé záněty, hrozí riziko přestupu infekce na cévy a obaly mozku) a nádorová onemocnění v této oblasti. Na očním jsou léčena také onemocnění víček, slzných žláz a slzovodů a očnice.

Oční lékařství v některých případech spolupracuje s dalšími obory, protože některá onemocnění nebo jejich komplikace se projevují právě na oku. Jedná se hlavně o neurologii, diabetologii a imunologii.

Oftalmologická chirurgie

Operativa v oftalmologii je jednou z nejnáročnějších, především na zručnost a přesnost. Oftalmologické operace v posledních letech zažívají významný rozmach (jak v operačních technikách - laserové oparace různými technikami - LASEK, LASIK, PKR, tak v používaných materiálech) a chirurgicky je dnes možno léčit mnohá oční onemocnění a vady (refrakterní vady, katarakta - náhrady čoček, glaukom), které pro pacienta většinou znamenají odstranění potíží, vrácení zhoršeného zraku k normálu, v případě refrakterních vad bez nutnosti následné korekce (nošení brýlí, kontaktních čoček).

Vyšetření a léčba

Vyšetření, nejběžněji na oftalmologii prováděná jsou vyšetření zrakové ostrosti (optotyp -tabule s písmenky nebo obrázky), očního pozadí, vyšetření štěrbinovou lampou, vyšetření očního tlaku.

Zvláště u dětí je nutno rozpoznat a léčit oční vady a onemocnění co nejdříve, aby došlo ke správnému zapojení v souvislosti s centrálním nervovým systémem a nedošlo k rozvoji tupozrakosti, která je jen velice obtížně řešitelná.

Vzhledem k tomu, že oko zprostředkovává pro člověka jeden z nejdůležitějších smyslů a při leckterých očních onemocněních hrozí zhoršení funkce, případně až ztráta zraku, je nutné o oči obzvláště důkladně pečovat.