Nukleární medicína

Vyšetření které provádí Nukleární medicína

Nukleární medicína je lékařský obor, který se zabývá diagnostikou a léčbou, k čemuž využívá radioaktivních substancí aplikovaných do organismu.

Vyšetření v nukleární medicíně patří mezi neinvazivní minimálně zatěžující diagnostické postupy. Na rozdíl od radiologie, která nám poskytuje informace o anatomii, změně stavby orgánů těla, nukleární medicína nabízí i možnost vyšetření jejich funkce.

Každý orgán lidského těla může být vyšetřen prostředky nukleární medicíny, proto má nukleární medicína jakožto interdisciplinární diagnostický obor využití u většiny jiných lékařských oborů. V současnosti je její využití nejrozšířenější v oborech kardiologie, neurologie a v neposlední řadě onkologie.

Při vyšetření je pacientovi podáno malé množství radiofarmaka (radioaktivní látka). Radiofarmakum se aplikuje nejčastěji do žíly (intravenózně), někdy se podávaná látka aplikuje ústy (per os). Radiofarmakum se pak v těle metabolizuje a distribuuje dle svého složení. Vychytává nebo nevychytává se v různých orgánech a tkáních v závislosti na jejich změně anatomické či funkční, a protože radiofarmakum vyzařuje gamazáření, lze ho pomocí speciálních kamer detekovat. Tím získáme informaci nejen o anatomickém obrazu ale také o funkci orgánu, či metabolických pochodech.

Popsaná metoda se nazývá scintigrafie, nebo také gamagrafie. Podle způsobu detekce záření se rozlišují základní vyšetření pomoci použití speciálních gamakamer, a to tomografické gamakamery SPECT a tomografické gamakamery PET.

Kromě již popsané diagnostiky „in vivo“, což znamená diagnostiku bezprostředně v těle pacienta, umožňuje nukleární medicína i tzv. diagnostiku „in vitro“ ze vzorků odebraných pacientům. Nejčastěji se tak stanovují hladiny hormonů, nádorových markerů a koncentrace jiných diagnosticky významných látek krevního séra.

Jak bylo zmíněno výše, nukleární medicína přispívá i k terapii. Nejčastěji jde o léčbu hyperfunkce či rakoviny štítné žlázy. Uplatňuje se také u krevních onemocnění či při terapii nádorů kostí.