Neurologie

Neurologie je obor, zabývající se prevencí, diagnostikou a léčbou onemocnění a poruch nervového systému.

Nervový systém se skládá z centrálního nervového systému - CNS (mozek a mícha), z periferního nervového systému - PNS (hlavové a míšní nervy) a z vegetativního nervového systému (sympatikus a parasympatikus). Do oboru neurologie spadá též svalový aparát.

Neurologická onemocnění

K nejčastějším onemocněním, léčeným na neurologii patří cévní mozkové příhody (mrtvice), záněty nervového systému (ve spolupráci s infekčním lékařstvím), epilepsie a degenerativní onemocnění nervového systému (Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba atd.) a demyelinizační onemocnění (především roztroušená skleroza).

V případě PNS jsou to poranění nervů, úžinové syndromy (např. syndrom karpálního tunelu), neuropatie (např. diabetická) aj.

Ve spolupráci s neurochirurgy jsou na neurologii léčena traumata jak CNS, tak PNS, výhřezy plotének a mnohá další. Speciální kapitolu neurologie zaujímá léčba bolesti.

Dětská neurologie se stará o správný vývoj novorozence, léčí případné vývojové a dědičné vady nervového systému a hojně se zabývá epilepsií u dětí.

Samozřejmě jsou na neurologii ve spolupráci s onkology léčena nádorová onemocnění nervového systému.

Vzhledem k tomu, že mnohá neurologická onemocnění mohou zanechávat trvalé následky, především v podobě poruch hybnosti, citlivosti nebo ovlivnitelnosti řízení některých orgánů (svěrače močového měchýře a konečníku), spolupracuje při nápravách těchto následků neurologie s rehabilitačním, tělovýchovným a lázeňským lékařstvím, s fyzioterapií a ortopedií. Dále také s gynekologií a urologií.

Neurologická vyšetření

Mezi nejčastější vyšetření, se kterými se může člověk na neurologii setkat patří zobrazovací metody (CT, MRI) a lumbální punkce. K dalším, již specifičtějším neurologickým vyšetřením patří EMG, evokované potenciály a testy svalové síly.

Ke klinickému vyšetření na neurologii též samozřejmě patří vyšetřování reflexů pomocí neurologického kladívka a testy citlivosti prováděné pomocí různých štětiček.