Interna - Nefrologie

Nemoci které léči Interna - Nefrologie

Vyšetření které provádí Interna - Nefrologie

Nefrologie je speciální obor vnitřního lékařství, který se specializuje na prevenci, diagnostiku a léčbu poruch a onemocnění ledvin a ve spolupráci s urologií také močových cest.

Jedná se o velice široký obor vzhledem k tomu, že ledviny v těle zastávají mnoho významných funkcí.

Je to jednak všeobecně známá očišťovací schopnost ledvin, které z těla odstraňují produkty metabolismu. Dále sem z těch nejvýznamnějších patří též jejich vlastnosti endokrinní (podílejí se na metabolismu iontů Ca a P), jejich role při krvetvorbě (produkují erytropoetin) a dále při řízení systémového krevního tlaku (produkcí reninu).

Na nefrologii se léčí lidé, trpící zánětlivými i nezánětlivými onemocněními ledvin a dále s onemocněními, která primárně v ledvinách nevznikají, ale jejich funkci mohou poškozovat.

Z velmi důležitých úkolů má nefrologie na starosti náhradu ledvinných funkcí v případě jejich selhání ať akutního, nebo chronického (trvalého), která je prováděna pomocí dialýzy. Dále o tyto pacienty (dializované) nefrologie dlouhodobě pečuje.

V dnešní době trpí onemocněním ledvin, ať už většího či menšího rozsahu přibližně 10% populace, význam nefrologie tak stále nabývá na důležitosti.
Nejčastěji jsou na nefrologii léčeni lidé s diagnózami glomerulonefritid (často autoimunitní, akutní nebo chronické), intersticiální nefritidy, selhání ledvin z jakékoli příčiny, s infekčními onemocněními ledvin (pyelonefrotida, ledvinný absces), nádory ledvin a nefrologie také péčuje o transplantované pacienty.

Obor nefrologie úzce spolupracuje s jinými lékařskými obory, především imunologií, urologií, diabetologií, endokrinologií a kardiologií a angiologií.

Z vyšetření, prováděných na nefrologii patří kvalitativní a kvantitativní vyšetření moči a krve. Ze zobrazovacích metod je používána především USG, případně CT, urografie, renální angiografie a radionuklidové metody. Dále se používají různá funkční vyšetření, která vypovídají o fungování jednotlivých součástí ledvin (vyšetření glomerulární filtrace, koncentrační schopnosti ledvin, acidifikační schopnosti).

Péče o dialyzované pacienty je dnes na tak vysoké úrovni, že jim často dovoluje (v případě peritoneální dialýzy) běžný život včetně možnosti cestování, protože nejsou vázáni na nemocniční přístrojové vybavení.