Interna - Kardiologie

Kardiologie je podobor vnitřního lékařství, specializující se na prevenci, diagnostiku a léčbu onemocnění srdce a velkých cév z něho odstupujících a do něj vstupujících.

Díky stále se rozšiřujícím poznatkům o srdci, stále novým metodám léčby a specifikám kardiologických pacientů a také díky tomu, že kardiovaskulární choroby jsou na prvním místě v příčině úmrtí na nemoci vůbec (ve vyspělých státech), stal se tento obor samostatnou specializací.

Kardiologická onemocnění

K nejčastějším onemocněním léčeným na kardiologii patří jednoznačně léčba arteriální hypertenze (vysokého krevního tlaku) a jejích komplikací a následků. Hypertenze se velkou mírou podílí na vzniku aterosklerózy (kornatění tepen), a ta má jako jeden z nejvážnějších následků na svědomí infarkt myokardu. Infarktu myokardu předcházejí klinické stavy, které je nutno rozpoznat a léčit tak, aby se z nich nakonec nerozvinul infarkt myokardu. Jedná se o ischemickou chorobu srdeční, která se může projevovat jako angina pectoris (bolesti za hrudní kostí při námaze, která bývá doprovázena dušností).

Dalším častým onemocněním srdce jsou arytmie. Existuje jich mnoho druhů a vyskytují se buď jako samostatná onemocnění, nebo jako následky jiných onemocnění, buď srdečních, nebo mimosrdečních (metabolické nemoci, nedostatek některých iontů).

K běžněji se vyskytujícím onemocněním patří také chlopenní vady srdce.

Kardiochirurgie

Z méně častých onemocnění jsou na kardiologii léčeny záněty srdce (jeho jednotlivých vrstev) a osrdečníku, kardiomyopatie a ve spolupráci s kardiochirurgií srdeční defekty (nepřirozeně komunikující srdeční dutiny, špatně zapojené cévy odstupující ze srdce a do srdce vstupující) a v případě částečně nebo úplně ucpaných koronárních tepen jako alternativa ke koronární angioplastice srdeční bypass.

Kardiochirurgové mají též na starosti implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů - kardioverterů a transplantace srdce.

Dětská kardiologie se kromě výše zmíněného výrazně soustředí na vrozené srdeční vady u dětí, jako na nejčastější vrozené vady vůbec.

Kardiologie má dnes kromě konzervativní léčby k dispozici metody, které významně zlepšily následky a snížily úmrtnost na některá srdeční onemocnění. V případě infarktu myokardu je dnes při jeho léčbě na prvním místě koronární angioplastika, na kterou se specializuje intervenční kardiologie. Také léčba arytmií zaznamenala veliký pokrok a arytmie jsou dnes často léčeny odborníky na srdeční elektrofyziologii, kteří jsou schopni přesně určit místa, kde vzniká patologický vzruch a kudy se šíří a toto místo pomocí elektrody zavedené do srdce izolovat od zbytku srdce.

Kardiologická vyšetření

K nejčastějším vyšetřením na kardiologii patří měření krevního tlaku, EKG (obojí jde dnes vyšetřovat i za běžného provozu pacienta po delší časový úsek bez nutnosti hospitalizace - Holterova metoda) a jícnové EKG,** měření saturace krve kyslíkem, echokardiografie a **zátěžové testy (ergometrie). Při všech těchto metodách jsou údaje snímány z povrchu těla bez nutnosti zásahu do organismu.

Některá onemocnění ale vyžadují vyšetření, při kterých je nutno měřit některé hodnoty přímo v srdci. K tomu slouží přístroje, zaváděné do srdce přes velké tepny a žíly.