Emergentní medicína- JIP

Jednotka intenzivní péče (JIP) je jednou ze součástí emrgentní medicíny. V překladu to znamená tu medicínu, která řeší akutní, náhle vzniklé nebo náhle zhoršené stavy jakýchkoli onemocnění, která akutně ohrožují život a zdraví pacienta.

JIP jsou připojeny k většině nemocničních oddělení, na kterých jsou léčeni pacienti, jejichž stav by se mohl náhle zhoršit a oddělení, do jejichž kompetence spadá léčba stavů akutně ohrožujících život.

JIP byly vytvořeny proto, aby zde pacientům mohla být poskytována opravdu intenzivní péče, ke které patří monitorování všech základních životních funkcí a funkcí pro život důležitých a v případě jejich zhoršení nebo nestability jim mohla být hned namístě poskytnuta veškerá potřebná péče bez nutnosti převozu ne jiná oddělení.

JIP jsou vybaveny nejmodernějšími zařízeními na sledování a léčbu pacientů. Jednotlivá oddělení a jejich JIP mají svá specifika, podle toho, na které pacienty, respektive onemocnění jsou zaměřena.

Na toto oddělení se dostanou jednak pacienti, jejichž život je akutně ohrožen ať už náhle vzniklým stavem, nebo zhoršením stavu předcházejícího a jednak pravidelně pacienti po náročnějších operacích a operacích při kterých se vyskytly komplikace. Zde potom leží a jsou sledováni do stabilizace zdravotního stavu.

Zavedením JIP byla v medicíně podstatně snížena úmrtnost na mnoho život ohrožujících stavů.