Vnitřní lékařství (Interna)

Nemoci které léči Vnitřní lékařství (Interna)

Interna je lékařský obor, který se specializuje na prevenci, diagnostiku a léčbu vnitřních nemocí (nemocí vnitřních orgánů). Vzhledem k obrovské šíři interních onemocnění má interna velké množství nadstavbových specializací, zaměřující se na onemocnění jednotlivých orgánů.

K tomuto oboru patří znalosti onemocnění endokrinních žláz, cév, plic a srdce, trávicího traktu, krve a krvetvorné tkáně a orgánů s ní souvisejících, onemocnění kloubů, metabolismu, imunologie, vnitřního prostředí a infekčních nemocí.

Všeobecná interna spolupracuje s většinou ostatních lékařských oborů, přičemž sama interna má za úkol vnitřní onemocnění diagnostikovat a léčit, případně tato onemocnění dále směřovat k jednotlivým specialistům, pokud je to potřeba.

Na interně jsou často léčeni pacienti, u kterých se sdružuje více onemocnění najednou, protože jim je zde poskytována díky všeobecným znalostem komplexní péče. Díky tomu představují většinu interních pacientů lidé vyššího věku.

Právě tato komplexnost péče u polymorbidních pacientů patří k doménám interny.