Infekční lékařství

Infekční lékařství je obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou infekčních onemocnění, tedy onemocnění přenosných mezi lidmi, případně přenosných na člověka ze zvířat a prostředí, která jsou způsobována živými organismy.

Mezi vyvolavatele infekčních onemocnění patří bakterie, viry, paraziti a priony.

Infekční onemocnění jako soubor patří k nejčastějším onemocněním vůbec.

Léčba infekčních onemocnění

Za poslední půlstoletí se infekčních onemocnění díky zvyšujícím se hygienickým standardům, novým lékům a plošnému očkování výrazně změnily. Ubylo mnoho závažných a často život ohrožujících chorob (případně takových, které trvale poškozovaly nemocného), které se, v případě některých vyskytovaly v epidemiích. Na druhou stranu přibyla některá onemocnění, na která neznáme adekvátní terapii (HIV, spongiformní encefalopatie - Creutzfeldt-Jacobova choroba - nemoc šílených krav atd).

Běžné infekce jsou na základě svých znalostí schopni často léčit praktici, kteří se s infekčními nemocemi setkávají asi nejvíce a specialisté jednotlivých medicínských oborů. Pokud ale u pacienta převažují příznaky právě infekční nemoci, infekce se komplikuje a nebo neodpovídá na běžnou léčbu, pak je na místě právě infekční lékařství jako obor nejpovolanější.

Infekční onemocnění

V dnešní době patří k nejčastějším onemocněním léčeným infekčním lékařstvím hepatitidy (infekční žloutenky), průjmová onemocnění, exantémové infekce (onemocnění, ke kterým patří vyrážka na kůži - spála, spalničky, neštovice, zarděnky atd.), neuroinfekce (infekce především centrálního nervového systému) a antropozoonózy (tedy nemoci přenosné ze zvířat na člověka).

Často se dá na základě příznaků a postižení určitých orgánů již z tohoto usuzovat na určitého původce. Každopádně pro racionální léčbu je i tak důležité, pokusit se předpokládaného původce zjistit a zajistit tak optimální léčbu.

Druhy infekčních onemocnění

Proti bakteriím jsou používána při léčbě antibiotika. U virových onemocnění je to především léčba podpůrná, v případě závažnějších viróz jsou používána antivirotika. Na parazity slouží antiparazitární chemoterapeutika a v případě prionóz bohužel žádná adekvátní terapie neexistuje.

Specialitou infektologů jsou onemocnění tropická a cestovní, proti nimž (vybraným) též tato oddělení poskytují očkování.

V případě epidemií mají infekční oddělení ve spolupráci s hygienickými stanicemi na starosti organizaci očkování, léčbu a izolaci postižených.

V poslední době v ČR přibývá, díky cestování a imigraci nemocí importovaných, která se u nás běžně nevyskytují.

Dalším současným problémem je zvyšující se resistence některých bakterií a v poslední době i virů na léky, které proti nim byly dříve s velkým úspěchem používány.