Interna - Hematologie

Hematologie je speciální odvětví interny, které se zabývá poruchami a onemocněními krve, jejích jednotlivých složek, krvetvorné tkáně a orgánů s krvetvorbou a jejími poruchami souvisejících. Hematologie zahrnuje též péči o lymfatický systém.

Funkce krve

Krev v lidském těle slouží k mnoha rozličným funkcím. Je to jednak transport kyslíku a živin k orgánům a tkáním a odvádění zplodin metabolismu z těla ven. Dále se pak jednotlivé složky krve podílejí na obranyschopnosti organismu a ovlivňují krevní srážlivost.

Orgány, související s krvetvorbou (vznikem a dozráváním jednotlivých složek krve) jsou kostní dřeň, slezina, ledviny, játra, brzlík a lymfatické uzliny.

Hematologická onemocnění

Onemocnění krvetvorby se většinou projevuje jednou ze tří následujících poruch, které hematologie léčí.

Nejčastěji se jedná o chudokrevnost (anemie) při onemocněních postihujících z jakékoli příčiny červené krvinky. Anemie je nejčastěji způsobena nedostatkem železa. V naší populaci je toto onemocnění velmi časté, zvláště u žen.
Druhou možností, jak se může projevovat, jsou poruchy obranyschopnosti, při postižení bílé krevní řady. Tato onemocnění bývají závažnější.

Poslední skupinou jsou choroby, projevující se poruchami srážlivosti krve. Ty bývají v důsledku onemocnění krevních destiček, nebo koagulačních (srážecích) faktorů.

Tyto tři projevy se bohužel velice často kombinují u hematoonkologických onemocnění.

Hematologie tedy řeší vesměs velice závažná onemocnění, jelikož projevy těchto onemocnění jsou často zdraví a život ohrožující.

Na hematologii se nejčastěji léčí pacienti s anemiemi, a dále pacienti onkologickými onemocněními krvetvorné tkáně (leukemie) a tkáně lymfatické (lymfomy). Méně se vyskytují poruchy krevní srážlivosti (trombocytopenie a trombocytopatie, koagulopatie, hemofilie). Pokud jsou výše zmíněné poruchy primární, jedná se o čistě hematologickou odbornost, v případě sekundárních poruch spolupracuje hematologie s dalšími obory (endokrinologie, gastroenterologie, nefrologie, imunologie).

Nejčastější vyšetření, kromě detailních krevních rozborů jsou na hematologii prováděny punkce kostní dřeně a biopsie (především lymfatických uzlin).

Ze zobrazovacích metod nejčastěji RTG a CT, méně často MRI, USG.