Gynekologie

Gynekologie a porodnictví je lékařský obor, specializující se na prevenci, diagnostiku a léčbu onemocnění ženského reprodukčního systému a stará se (spolu s pediatrií, resp. neonatologií) o těhotné ženy a jejich plody, zdravé i nemocné až do porodu a v období šestinedělí.

Spolu s chirurgií se jedná o nejstarší medicínský obor, který v sobě slučuje jednak složku interní (konzervativní postupy léčby) a jednak složku chirurgickou.

Gynekologie má tu zvláštnost, že se jedná o obor, určený pouze ženám. Je to dáno složitostí ženského reprodukčního systému a specifičností jeho onemocnění, poruch a vad.

Těhotenství

V období těhotenství se gynekologie stará o jeho průběh (fyziologického i rizikového), řeší případné komplikace na straně matky a stará se o správný vývoj plodu, respektive jeho kontrolu a má na starosti diagnostiku případných vývojových vad plodu.

Další podobory gynekologie

Dále má gynekologie na starosti ve spolupráci s urologií ženské vývodné močové cesty a řeší tak případné inkontinence moče (samovolný únik moče) u žen.

K ženskému reprodukčnímu systému bohužel, jako ke každému jinému patří onkologická onemocnění. V případě tohoto systému se jedná o onemocnění relativně častá. Gynekologie (onkogynekologie) má na starosti péči o ženy s nádorovými onemocněními tohoto systému, včetně nádorových onemocnění prsu.

Tento obor pečuje také o reprodukci, ať již ve smyslu pozitivním (řešení neplodnosti párů, společně s klinickou genetikou, urologií a sexuologií), tak negativním (antikoncepce, sterilizace, umělé přerušení těhotenství).

Dále se gynekologie stará o funkční odchylky pohlavních orgánů (hormonální poruchy, nepravidelný menstruační cyklus,* krvácení mimo termín* atd.), o zánětlivá a jiná onemocnění a vývojové vady ženských pohlavních orgánů.

Gynekologie spolupracuje s mnoha dalšími lékařskými obory, především pak s pediatrií, urologií, sexuologií, genetikou, endokrinologií, internou, dermatovenerologií a onkologií.

Nutno říci, že díky skvělé organizaci spolupráce mezi gynekology, pediatry a těhotnými ženami má Česká republika jednu z nejnižší porodní a poporodní úmrtnosti dětí na světě.