Interna - Endokrinologie a metabolismus

Endokrinologie (a metabolismus) je podobor vnitřního lékařství, specializující se na prevenci, diagnostiku a léčbu onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, tedy těch, které produkují hormony.

Hormony

Hormony v těle mají na starosti upravování vnitřního prostředí, hospodaření s vodou a ionty, podílejí se na správném vyzrávání a fungování všech tělesných orgánů, krvetvorby, výživy, růstu, pohlavního dozrávání, menstruačního cyklu, krevního tlaku a mnohých dalších. Jednoduše zajišťují, aby vše fungovalo, jak má.

Žláz s vnitřní sekrecí je mnoho, nevíc většina orgánů má ještě své vlastní buňky schopné produkovat hormony a ovlivňovat fungování svého okolí.

Endokrinologická onemocnění

K nejčastějším endokrinologickým onemocněním v naší společnosti patří onemocnění štítné žlázy ve smyslu její zvýšené (hyperthyreoza) nebo snížené (hypothyreoza) funkce při produkci jejích hormonů (záněty, autoimunitní onemocnění, nádorová onemocnění). Další, velice časté onemocnění, které má dokonce svůj vlastní obor, je diabetes mellitus.

Z dalších, již méně častých, ale významných onemocnění jsou to onemocnění příštítných tělísek (nejčastěji nezhoubné nádory - adenomy), hypofýzy (především opět adenomy, hypofýza má důežité postavení v tom, že její hormony ovlivňují fungování většiny ostatních žláz s vnitřní sekrecí a hypofýza sama je ovlivňována ve smyslu nadřazené struktury už pouze hypothalamem), nadledvin (adenomy, záněty) a pohlavních žláz.

Příbuzné obory

Tím, že hormony ovlivňují všechny součásti lidského organismu a jejich nedostatek/nadbytek se projevuje většinou na více orgánech najednou, spolupracuje endokrinologie v jednotlivých případech v podstatě se všemi internímiostatními specializacemi.

Vzhledem k tomu, že zvláště některé žlázy bývají často postiženy nádorovým onemocněním (nezhoubným i zhoubným), které bývá řešitelné chirurgickým zásahem (mnohá endokrinologická onemocnění jsou způsobena nezhoubnými nádory, které se neprojevují jinak než tím, že zvýšeně produkují daný hormon), existuje úzká spolupráce s chirurgickými obory.