Interna - Diabetologie

Nemoci které léči Interna - Diabetologie

Vyšetření které provádí Interna - Diabetologie

Diabetologie je podobor vnitřního lékařství, respektive endokrinologie, specializující se na prevenci, diagnostiku a léčbu cukrovky (diabetes mellitus - DM), včetně případných komplikací spojených s touto chorobou.

Vzhledem k tomu, že existuje více různých variant DM a poznatky o této chorobě jsou čím dále tím více podrobnější a obsáhlejší, bylo nutno vyčlenit tuto původně součást interny (= vnitřního lékařství) do samostatného oboru.

Na diabetologii se dostanou v podstatě všichni diabetici, zvláště pak ale ti, u kterých je nemoc doprovázena komplikacemi, mají těžko zvladatelné glykémie (hladiny cukru v krvi) nebo mají některou z dědičných forem DM.

Diabetologie úzce spolupracuje s jinými lékařskými obory, jednak zpětnovazebně s internou, dále pak s podologíí (medicínský obor zabývající se onemocněními dolních končetin), kardiologií/angiologií, oftalmologií (očním) a nefrologií (podobor IM specializující se na ledviny).

S těmito obory spolupracuje diabetologie z toho důvodu, že komplikace DM se projevují nejčastěji právě na orgánech a částech těla, na které se tyto další obory specializují.