Chirurgie

Chirurgie je v dnešní době spíše obecný pojem, který v sobě obsahuje obrovské množství specializovaných chirurgických oborů, zaměřujících se pouze na určité části těla, orgány a orgánové systémy. V podstatě každý orgán má svého chirurga.

Chirurgie spolu s porodnictvím patří k nejstarším medicínským odvětvím vůbec.
Je to obor specifický tím, že převážná většina jím prováděných léčebných zákroků je konána mechanicky přímým zásahem do těla člověka (s porušením integrity jeho povrchu) a působením na tkáně a orgány rukama, buď přímo, nebo pomocí nějakého nástroje (tzv. krvavá medicína).

Chirurgické obory

K chirurgii (a ortopedii) patří také traumatologie, tedy léčba úrazů a diagnostika a léčba náhlých příhod břišních, což jsou akutní život ohrožující stavy, jejichž příznaky bývají často nespecifické, ale vyžadují včasnou diagnózu a chirurgický zásah jako jediné možné řešení.

Kromě čistě chirurgických oborů, respektive chirurgických specializací existují obory, které v sobě obsahují jednak složku interní (konzervativní postupy léčby) a jednak chirurgickou. Jedná se o gynekologii, urologii, ORL a oční lékařství.

U mnohých onemocnění je chirurgická léčba tou, která odstraňuje příčinu nemoci nebo potíží a následná dlouhodobá péče o pacienta pak není nutná.

V dnešní době jsou díky technickým pokrokům v chirurgii uplatňovány stále nové operační metody. Čím dál, tím více v chirurgii uplatňují tzv. miniinvazivní zákroky (jedná se především o operace endoskopické), tedy takové, které co nejméně porušují integritu těla. Výhodou je kratší rehabilitace a rekonvalescence a menší riziko komplikací než při klasických otevřených operacích. Tyto operace mají ale svá omezení a je vždy pouze na operatérovi, jaký přístup zvolí.

Chirurgické zákroky jsou díky technice a zkušenosti lékařů dnes už dokonce možné i na ještě nenarozených dětech.