Interna - Angiologie

Angiologie je podobor vnitřního lékařství, specializující se na prevenci, diagnostiku a léčbu onemocnění cév a celé oběhové soustavy.

Popis cév

Cévy jsou v těle trojího druhu. Jedná se o tepny (arterie, které se dále dělí podle svého průsvitu na velké, střední a malé - vedoucí okysličenou krev a živiny k tkáním a orgánům), žíly (veny - odvádějí z tkání a orgánů odkysličenou krev a splodiny metabolismu) a lymfatické cévy (cévy odvádějící tkáňový mok).

Speciální jednotkou v angiologii je mikrocirkulace, což je systém kapilár ve tkáních a orgánech na jehož úrovni probíhá výměna látek a živin mezi krví a tkáněmi.

Angiologická onemocnění

K nejčastějším onemocněním léčeným na angiologii patří v případě arterií ateroskleróza, aneurysmata a vývojové vady a malformace arterií.

Z žilního systému žilní nedostatečnost, žilní malformace, ve spolupráci s hematology pak například tromboembolická choroba.

Angiologie úzce souvisí s kardiologií, se kterou spolupracuje na léčbě řady kardiovaskulárních chorob (hypertenzní choroba, infarkt myokardu, ischemická choroba dolních končetin, atd.).

Jelikož se mnohá onemocnění, především metabolická a autoimunitní často projevují na cévách (postihují je), spolupracuje angiologie téměř se všemi lékařskými, hlavně interními obory (diabetologie, imunologie, nefrologie, plicní, dermatologií atd.). V případě nutnosti chirurgického zákroku na cévách jsou ke spolupráci zváni specialisté z radiologie a cévní chirurgie.

Angiologická vyšetření

K vyšetřením, nejběžněji prováděným v rámci angiologie patří ultrasonografie (USG), doplerovská USG, angiografie, různé funkční testy sloužící k zjišťování prokrvování orgánů a tkání, pletysmografie a mnohá další.