Imunologie/Alergologie

Nemoci které léči Imunologie/Alergologie

Tento obor se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou alergií a onemocnění, při kterých je nějakým způsobem narušen imunitní systém člověka. Nejčastěji se jedná o autoimunitní choroby, při kterých vznikají protilátky proti vlastnímu organismu (většinou , podle onemocnění pouze proti některým jeho součástem - strukturám, orgánům) a choroby, při kterých je narušena obranyschopnost organismu (ať už dědičně nebo získaně).

Alergologická vyšetření

Při alergii vzniká přemrštěná reakce organismu na běžné složky prostředí. Alergologie se jednak snaží tuto přehnanou reakci potlačit a dále zjistit, proti čemu všemu je tato reakce namířena. K tomu alergologům slouží různé testy, nejvíce kožní, při kterých je pod kůži vpraveno nepatrné množství látek, které odpovídají známým alergenům a sleduje se, zda se vyvine reakce. Na základě výsledku je pak doporučováno kontaktu s těmito látkami se vyhnout a pokud to nejde, užívat před očekávaným kontaktem léky.

Dále je pacientům na alergologii nabízena vakcinace (nejedná se o očkování proti infekčním nemocem). Při ní jsou do těla vpravovány látky, které u pacienta vyvolávají alergii, ale v minimálních koncentracích a po určité době se koncentrace zvyšují, až je navozena tolerance k dané látce.

Druhy alergií

K nejčastějším alergiím patří alergie na prach, pyly, roztoče, dále na potraviny a na slunce, na hmyzí bodnutí. Jednou z nejzávažnějších alergií je alergie na léky, protože omezuje možnosti terapie.

Alergologie/imunologie též zaujímá důležité místo v léčbě asthma bronchiale.

Imunologická onemocnění

Imunologie, pokud jde o autoimunitní choroby, se snaží modulovat imunitní systém tak, aby tělo protilátky přestalo vyrábět a pokud to nelze (většina autoimunitních chorob má nejasnou příčinu, imunologie se snaží tyto příčiny odhalovat), tak imunitní systém potlačuje léky. V některých případech, pokud je protilátek moc a ohrožují akutně stav pacienta, dají se odstranit plazmaferezou (přístroj, kterým protéká krev a je od protilátek očišťována).

Autoimunitních chorob je mnoho a většinou poškozují pouze některé orgány. Imunologie proto spolupracuje s mnoha lékařskými obory, které se na jednotlivé orgány specializují.

Z nejčastěji postižených orgánů jsou to štítná žláza, slinivka břišní, ledviny, gastrointestinální trakt, nervová soustava a kůže.